JAC (heel Vlaanderen)

U bent hier

Een veilig onderkomen

Een dak boven je hoofd lijkt vanzelfsprekernd. Maar soms is het dat niet. Het JAC helpt je in je zoektocht naar onderdak of een eigen stek, en helpt je voorkomen dat je geen onderdak meer zou hebben.

Opvang

Als je daar nood aan hebt, kunnen we je ook een vorm van opvang bieden. Er zijn verschillende vormen van opvang, waar je afhankelijk van de aard van je probleem, terecht kan. Meer informatie daarover vind je op de website van het CAW, waar het JAC deel van uitmaakt.

Verblijven in een opvangcentrum is niet gratis. Je betaalt een vaste dagprijs. Als je dit zelf niet kan betalen, neemt het OCMW deze kost op zich.  Als je in een opvangcentrum verblijft zijn we er steeds voor je om je verder te begeleiden en te zoeken naar een blijvende oplossing. We begeleiden je in je zoektocht naar een permanente woonplaats en helpen voorkomen dat je (opnieuw) zonder woonst zou komen te zitten.

Ben je op zoek naar onderdak?

Neem dan contact op met een jongerenonthaal in je buurt.

 

Lees ook